Analiza SWOT – czyli jak planować rozwój swojej pizzerii pod marką Gruby Benek

Prowadząc własny biznes niewątpliwie musisz stale trzymać rękę na jego pulsie. Oznacza to, że należy nieustająco analizować bieżącą sytuację swojej pizzerii pod marką Gruby Benek i na tej podstawie wyciągać wnioski na przyszłość. Narzędziem niezwykle przydatnym do tego jest Analiza SWOT. Na czym ona polega? Dowiesz się już za chwilkę.

AnalizaSWOT-GrubyBenek-Biznes

1. Czym jest Analiza SWOT?

Analiza SWOT to jedna z podstawowych metod służących do dokonania analizy strategicznej. Jej nazwę stanowi akronim czterech angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threaths (zagrożenia).  Dzięki niej masz możliwość klasyfikacji wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój i przyszłą działalność Twojej pizzerii pod marką Gruby Benek. Za pomocą Analizy SWOT z łatwością zidentyfikujesz co wpływa w sposób pozytywny, a co w sposób negatywny na działalność Twojego lokalu i z pewnością wyciągniesz przydatne wnioski na przyszłość. Najwspanialsze jednak w tej analizie jest to, że bez problemu dokonasz jej samodzielnie!

2. Jak wykonać Analizę SWOT?

W celu dokonania analizy strategicznej metodą SWOT najwygodniej jest stworzyć tabelkę składającą się z czterech części: mocnych stronsłabych stron, szans oraz zagrożeń. W każdym z pól tabeli należy określić co w działalności firmy jest jej mocną stroną, co słabą, co stanowi szansę oraz jakie zagrożenia mogą wystąpić w trakcie działania Twojej pizzerii Gruby Benek.

Musisz przy tym pamiętać, że o ile zarówno mocne, jak słabe strony są związane bezpośrednio z Twoją firmą, o tyle szanse i zagrożenia odnoszą się do otoczenia Twojej pizzerii i nie zawsze możesz mieć wpływ na ich występowanie. Możesz jednak przygotować się na niespodziewane zwroty akcji w Twoim biznesowym otoczeniu, dzięki sumiennemu wykonaniu analizy SWOT.

3. Posłużmy się przykładem!

Załóżmy, że Twój pomysł na interes to otworzyć własną pizzerię pod marką Gruby Benek i działasz na zasadzie franczyzy. Po kilku miesiącach pragniesz spróbować podziałać z analizą SWOT by jeszcze lepiej optymalizować procesy w lokalu i umiejętnie zaplanować przyszłe działania. Podpowiemy Ci jak mogłaby taka analiza mogłaby wyglądać, abyś w przyszłości z łatwością wykonał ją sam.

Mocne strony:

 • część znanej polskiej marki pizzerii Gruby Benek
 • szybki czas realizacji zamówień
 • sympatyczna i kompetentna kadra pracowników

Słabe strony:

 • brak osoby odpowiedzialnej za marketing
 • mała liczba promocji
 • ograniczone warunki lokalowe, które nie pozwalają obsłużyć większej grupy klientów

Szanse:

 • inwestycja w marketing, w konsekwencji której pojawią się nowi klienci
 • otworzenie ogródka przed lokalem w sezonie letnim
 • dogodne warunki umów z dostawcami produktów

Zagrożenia:

 • duża siła ewentualnego negatywnego PR-u wokół pizzerii
 • rosnąca konkurencja wykorzystująca podobne formy promocji
 • wzrost cen produktów u dostawców.

Dzięki takiej analizie bez trudu zauważysz obszary w Twojej działalności gospodarczej, które wymagają naprawy lub ewentualnego doinwestowania. Dostrzeżesz również szanse, które warto będzie wykorzystać oraz zagrożenia, na których wystąpienie będziesz mógł się ewentualnie przygotować. Gwarantujemy, że jak raz spróbujesz analizy SWOT – stanie się ona nieodłącznym elementem prowadzenia Twojego biznesu.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

TOP