Czym jest franczyza?

pizzeriagrubybenek

Franczyza to wciąż jeszcze stosunkowo mało znane pojęcie. Ruch franczyzowy rozwija się jednak w Polsce coraz prężniej, dlatego warto się mu przyjrzeć dokładniej.

Nazwa franczyza oznacza układ, w którym przedsiębiorca (franczyzobiorca) zakłada swoją działalność pod egidą już istniejącej firmy, noszącą nazwę franczyzodawcy. Za kolebkę ruchu uznaje się Stany Zjednoczone gdzie panowie Izaaka Singera i Johna S. Pembertona byli jego prekursorami. Zwłaszcza Pemberton, twórca Coca-coli, wykonał tu ,,milowy krok” udostępniając rozlewnią produkcję swojego napoju i całe know-how związane z rodzącą się marką. W latach 60 amerykańscy przedsiębiorcy rozpoczęli przenoszenie idei franczyzy na rynki europejskie a w roku 1989 we Francji zaczął działalność pierwszy w Europie prywatny franczyzobiorca.

W Polsce pierwszym franczyzodawcą była sieć restauracji Mr Hamburger która ruszyła w roku 1991. Od tej pory notuje się szybki wzrost popularności franczyzy w naszym kraju.

Przełomowy był pod tym względem rok 2000 kiedy powstała Polska Organizacja Franczyzodawców, a ilość sieci franczyzowych wzrosła do ponad 100.

Czemu franczyza zawdzięcza swój sukces?

Powodów jest bardzo dużo. Z punktu widzenia franczyzobiorcy największą wartością jest opieka, jaką obejmuje go franczyzodawca.

Rozpoznawalna marka daje konsumentom poczucie bezpieczeństwa, ponieważ znają oni wartości które to ze sobą niesie. Doskonałym przykładem są tu restauracje sieci McDonalds, gdzie jednakowe produkty są oferowane we wszystkich lokalach tej firmy na całym świecie. Dzięki temu klient z Warszawy może zjeść takiego samego hamburgera w Wiedniu, Nowym Jorku czy Dubaju.

Równie ważne są oszczędności wynikające ze wspólnej dla wszystkich uczestników franczyzy. Kampanie marketingowe, znacznie ograniczające koszty, które początkujący franczyzobiorca musi ponieść we wstępnym etapie działalności.

Ponadto franczyzodawca regularnie zajmuje się szkoleniem przedsiębiorcy i wszystkich jego pracowników z zakresu wiedzy know-how, strategii i wzorców przyjętych w firmie.

Franczyzodawca czerpie natomiast dochód, zarówno z koncesji na korzystanie z logotypu przez franczyzobiorce, jak i udziałów w jego dochodzie. Ponadto nie musi on zarządzać bezpośrednio wszystkimi swoimi lokalami, nierzadko rozrzuconymi po całym świecie, a także rekrutacja ludzi w nich pracujących. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów administracyjnych i upraszcza zarządzanie siecią franczyzową.

Jak zatem widać franczyza rozwija się i dalej będzie się rozwijać a ilość sieci franczyzowych rośnie z roku na rok. Wiele znanych nam marek działa już w tym systemie a należą do nich m. in:

Gruby Benek, McDonalds, KFC, Burger King, InterMarche, Piotr i Paweł, Delikatesy Centrum, Alior Bank, AXA, Zielona Budka czy PKO.

TOP