Formy kontroli franczyzy

szef_kuchni_gruby_benek_pizza

Niezależnie od rodzaju umowy i warunków współpracy, franczyza zawsze jest związkiem pomiędzy dwoma podmiotami opierającym się na silnej współzależności. Właściciel wspiera swoich partnerów biznesowych, również poprzez regularny monitoring. Już na etapie rekrutacji i pierwszego kontaktu kandydata z przedsiębiorstwem, a potem podczas szkoleń wdrażających i w trakcie przygotowania do otwarcia do lokalu, towarzyszy osobom nabywającym prawo do pracy pod jego szyldem i sprawuje nad nimi pieczę. Sposób pełnienia opieki może różnić się w zależności od sieci, ale zawsze zostaje jasno określony w umowie wstępnej.

Standard prowadzenia działalności

Koncept przekazywany franczyzobiorcy opiera się na konkretnych założeniach, a odpowiedzialność za ich integralność spoczywa zarówno na nim, jak i na fraczyzodawcy. Dlatego też firma udzielająca licencji ma prawo do sprawdzania, czy zachowywane są wszystkie standardy, które stanowią o wysokiej jakości usług a także stać na straży tożsamości marki. Od tego zależy jej reputacja i powodzenie w przyszłości. Jest to również ważne z punktu widzenia osiąganych przez Ciebie zysków. Regularny kontakt jest tu jak najbardziej wskazany!

Dokumentacja finansowa

Właściciel sieci franczyzowej posiada również uprawnienia do wglądu do dokumentacji finansowej prowadzonej przez każdą placówkę. Dzięki temu może szybko wychwycić ewentualne błędy i zawczasu zabezpieczyć daną placówkę przed poważnymi konsekwencjami. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Dzięki temu chroni też markę przed utratą dobrego imienia. Taka sytuacja mogłaby przecież negatywnie wpłynąć na twój lokal!

Nade wszystko relacja!

Wzajemna komunikacja pomiędzy właścicielem a franczyzobiorcą to klucz do osiągania coraz większych przychodów. Jeżeli jest otwarta, wiąże się ze zrozumieniem ze strony obu stron, wtedy rzeczywiście można mówić o ogromnym potencjale, a w przyszłości również wymiernych efektach. Warto, byś miał w pamięci, że wśród wielu innych kandydatów franczyzodawca wybrał właśnie Ciebie na swojego współpracownika. Oznacza to, że docenia twoje kompetencje, ufa im i chętnie pomoże Ci rozwijać biznes!

TOP