Pakiet franczyzowy – Co to takiego?

pakiet-franczyzowy

Franczyza to rodzaj modelu biznesowego, dzięki któremu młodzi przedsiębiorcy mogą skorzystać z gotowego przepisu na biznes, opierając się na wiedzy i doświadczeniu osób funkcjonujących na rynku od dłuższego czasu. Fundamentem tego procesu jest oczywiście pakiet franczyzowy, czyli wszystko, co dana sieć ma do zaoferowania swoim franczyzobiorcom i co stanowi podstawę jej działalności. Rdzeń każdego konceptu składa się z podręcznika operacyjnego, marki (znaku towarowego), całości know–how posiadanego przez jego właściciela a także usług, które będą w przyszłości świadczone podmiotom wykupujących licencję. Ostatnim elementem są oczywiście opłaty, które franczyzobiorca będzie uiszczał na rzecz danej sieci w przyszłości.

Podręcznik operacyjny

Podręcznik opisuje całą ideę i sposób prowadzenia placówki w ramach danego systemu. Szczegółowo określa wszystkie zasady i procedury, w tym między innymi wygląd lokalu, sposób zarządzania nim, wyposażenie, porady dotyczące rekrutacji pracowników, a nawet to, jak powinny być prowadzone kampanie marketingowe. Nieraz ujmuje również wykaz dostawców, u których zaopatrywać się powinien przedsiębiorca.

Know–How

Dostęp do tajemnic przedsiębiorstwa zapewnia zachowanie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez wszystkie osoby związane z firmą. Know – how właściciela został wypracowany na podstawie wielu lat doświadczeń. Próby podjęte przez niego w przeszłości pozwoliły określić, co rzeczywiście przynosi konkretne efekty i może zagwarantować wymierny zysk. Wskazówki tego typu są bezcenne dla każdego franczyzobiorcy!

Znak towarowy (marka)

Wykupienie licencji zawsze wiążę się z nabyciem prawa do posługiwania się znakiem towarowym franczyzodawcy. Jego forma może być różna, lecz zawsze służy identyfikacji konkretnej marki i odróżnieniu jej od innych, działających w jej otoczeniu. Działanie pod szyldem danej sieci wiąże się z nabyciem możliwości posługiwania się jej znakiem towarowym, który zawsze podlega ochronie prawnej na terytorium danego kraju.

Usługi

Franczyzobiorca w każdym momencie może liczyć na pomoc osoby udzielającej mu licencji. Oznacza to możliwość konsultacji w zakresie każdego aspektu prowadzenia lokalu, zapewnienie wszelkich możliwych szkoleń oraz stałą kontrolę procesu wdrażania systemu. Mowa tu chociażby o przygotowaniu do prowadzenia księgowości i nauce obsługi odpowiedniego oprogramowania.

Opłaty w ramach współpracy

W przypadku sprzedaży pakietu franczyzowego mamy również do czynienia z opłatami wstępnymi (niezbędnymi w momencie wykupienia licencji) oraz opłatami bieżącymi. Franczyzobiorca bierze na siebie obowiązek ich uiszczania w sposób regularny. Dodatkowo ważne jest zasilanie wspólnego funduszu marketingowego.

TOP