Polska Organizacja Franczyzodawców / Europejski Kodeks Etyki Franczyzy

polska_organizacja_franczyzodawcow

Historia powstania pierwszych przedsiębiorstw franczyzowych w Polsce sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. To wtedy rozpoczął się intensywny rozwój różnych placówek działających w ramach systemów nie tylko zagranicznych, ale też krajowych. Popularyzacja tego rodzaju biznesu w naturalny sposób stworzyła potrzebę powstania organizacji, która mogłaby działać na rzecz właścicieli i inwestorów zainteresowanych podjęciem tego rodzaju współpracy. Wiele marek w naszym kraju funkcjonuje wewnątrz Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Jej ideą jest propagowanie koncepcji franczyzy i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez właścicieli firm udzielających licencji, a jednym z głównych założeń akceptacja Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy – dokumentu sporządzonego i wdrażanego w życie przez największy związek skupiający stowarzyszenia franczyzowe w Europie.

Franczyza na dużą skalę

Europejska Federacja Franczyzodawców, bo o niej mowa, powstała ponad czterdzieści cztery lata temu. Kodeks przez nią przyjęty od zawsze służył ochronie interesów franczyzodawców oraz ich partnerów biznesowych. Możemy tam odnaleźć szczegółową definicję franchisingu, podstawowe zasady, którymi powinni się kierować w swojej działalności właściciele sieci a także wzajemne obowiązki podmiotów udzielających licencji i franczyzobiorców. Określa sposób prowadzenia rekrutacji i zawiera wytyczne dotyczące sposobu konstrukcji umowy wstępnej. Zastosowanie kodeksu ma zapewnić zachowanie uniwersalnych zasad uczciwości i zabezpieczyć wszystkie zainteresowane strony przed uszczerbkiem.

Rola Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Działalność POF skupia się na reprezentowaniu swoich członków na zewnątrz (zwłaszcza poprzez realny wpływ na władze państwowe) a także zachowaniu dobrych, etycznych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz ochronie rynku. Często organizuje odpowiednie konferencje i szkolenia dla osób zawodowo związanych z franczyzą. Chętnie udziela im pomocy a także stwarza warunki do optymalnego rozwoju i wzajemnej wymiany doświadczeń. Każda firma należąca do POF może starać się o wydanie certyfikatu wiarygodności, będącego poświadczeniem jej solidności i znacznie zwiększającego szanse na nawiązanie satysfakcjonującej współpracy w przyszłości.

 

TOP