Rekrutacja franczyzobiorców

zdjecie_franczyza

Współpraca pomiędzy partnerami działającymi w obrębie tej samej sieci franczyzowej może być bardzo satysfakcjonująca – pod warunkiem, że obie strony dobrze się poznają i wybór, którego zamierzają dokonać wynika z gruntownej wiedzy na temat potencjalnego kontrahenta. Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość, na jakich zasadach funkcjonuje firma, którą jest zainteresowany. Franczyzodawcy również zależy na tym, aby przekonać się, czy kandydat na franczyzobiorcę rzeczywiście spełnia kryteria niezbędne do otwarcia lokalu. W ten sposób jest w stanie wydatnie zwiększyć szanse na sukces konkretnej placówki w przyszłości.

Etapy rekrutacji

Systemy franczyzowe mogą różnić się między sobą pod względem podejścia i procedur dotyczących rekrutacji. Zawsze jednak w pierwszym rzędzie w grę wchodzi weryfikacja, czy kandydat posiada odpowiednie kompetencje, by założyć własny lokal. Właścicielom zależy na poznaniu jego zawodowej przeszłości. Dobrze, by miał już jakieś doświadczenie w pracy w podobnej branży, choć nie jest to zawsze konieczne. Innym ważnym czynnikiem są odpowiednie zasoby finansowe. Bez stosownej kwoty nie jest możliwe opłacenie wkładu początkowego i dalszych kwot inwestycji. Każda sieć zakłada własne dopuszczalne sposoby ich finansowania. Może być to na przykład dofinansowanie z dotacji, leasing albo kredyt. Ocena lokalizacji również może zaważyć na wyborze franczyzodawcy. Miejsca rzadziej odwiedzane mogą czasami stanowić nieco mniej atrakcyjną opcję (nie jest to jednak regułą).

Profil kandydata

Każde przedsiębiorstwo ustala idealny zespół cech charakteryzujących kandydata na franczyzobiorcę. Najważniejsze są jednak kwalifikacje ułatwiające prowadzenie placówki a także predyspozycje osobowościowe, zapał i zaangażowanie. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub firmą są często bardzo pożądane. Kandydaci tacy mają większą łatwość w komunikowaniu się z pracownikami i rozwiązywaniu konfliktów. Nie mniej istotne jest jednak pozytywne podejście, zorientowanie na cel a także chęć osiągania dobrych wyników. Jest to oczywiście związane z gotowością i otwartością na podjęcie wielu obowiązków a także ciężką pracę. W założeniu takie osoby posiadają duży potencjał, a współpraca z nimi z pewnością będzie przynosić największe efekty. Jeżeli w taki sposób podchodzisz do wszystkiego, co robisz, możesz śmiało podjąć próbę i aplikować!

TOP