Skąd wziąć pieniądze na franczyzę?

franczyza

Otworzenie własnego biznesu w ramach umowy franczyzowej jest znacznie łatwiejsze niż tworzenie firmy pod zupełnie nową i nieznaną marką. Wiąże się też zazwyczaj z mniejszymi kosztami. Skąd jednak wziąć potrzebne środki, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorców, dla których jest to pierwsza działalność? Poniżej kilka praktycznych porad skąd pozyskać fundusze na działalność franczyzową.

Najpewniejszym źródłem finansowania nowego przedsięwzięcia są własne środki oraz wsparcie krewnych i przyjaciół. Dzięki temu bez trudu będziemy mogli rozpocząć przystosowanie lokalu do wymogów know-how franczyzodawcy oraz wnieść opłaty wstępne. Pozostałe cykliczne opłaty pozwolą nam pokryć dochody z biznesu franczyzowego.

Dotacja z UP

Urzędy Pracy – UP, dają możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości ponad 20 tys. dla osób które chcą prowadzić własną działalność.

Mogą z niej skorzystać osoby, które spełniają wyznaczone warunki:

  • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie.
  • Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji. Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie (niektóre urzędy pracy skracają termin oczekiwania do miesiąca).
  • Bezrobotny starający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie.
  • Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
  • Dotacje nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  • Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  • Bezrobotny składający wniosek o dotację z UP nie może posiadać do pięciu lat wstecz od dnia złożenia wniosku innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, lub rolniczej.

Dotacja z UE

Jest to dofinansowanie z UE w ramach działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji, biznes planu oraz Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.

Program ten zakłada pomoc w wysokości do 40 tys. złotych, na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy. Każdy powiat może wyznaczyć własne warunki konkursu, dlatego należy sprawdzić to indywidualnie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

Zwrotna pożyczka z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Jest to preferencyjny program pożyczkowy prowadzony przez TISE w województwach mazowieckim i łódzkim. Uruchomiony został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wysokość pomocy może sięgnąć nawet 82 tys. zł, co stanowi 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka jest udzielana na maksymalnie 7 lat, przy czym pożyczkobiorcy przysługuje okres karencji do 12 miesięcy bez żadnych konsekwencji. Pożyczka nie generuje żadnych dodatkowych kosztów ani opłat, a oprocentowanie wynosi 0,44% w skali roku, (0,25 stopy redyskonta weksli NBP).

Jest to rodzaj wsparcia cieszący się coraz większą popularnością. Pożyczka tego typu daje bowiem większą elastyczność w wydatkowaniu pozyskanych środków.

Pożyczka w banku

Kolejną dostępną opcją jest wystąpienie o pożyczkę w banku. Kredyt bankowy to bodajże najprostsza, po oszczędnościach, metoda na sfinansowanie biznesu franczyzowego. Należy jednak uwzględnić, iż nie wszystkie banki oferują możliwość zaciągnięcia kredytu na pokrycie opłaty wstępnej w przypadku biznesu franczyzowego. W tym celu warto przejrzeć wszystkie oferty dostępne na rynku i wybrać tę, która najlepiej odpowiada naszym potrzebą.

Jak zatem widać, jeśli zdecydujemy się na założenie własnego biznesu, źródła finansowania znajdą się szybko przy odrobinie chęci i zaangażowania.

TOP