© 2020 Gruby Benek SP z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Skontaktuj się
+48 509 000 056

ZAPRASZAMY CIĘ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
FRANCZYZA NA SZÓSTKĘ Z GRUBYM BENKIEM

NISKIE OPŁATY STAŁE
BRAK OPŁATY OD OBROTU, BRAK OPŁATY MARKETINGOWEJ
Opłata franczyzowa
1 400 zł netto miesięcznie

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE

DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA BIZNESU

Oferujemy doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu, szkolenie produktowe
i szkolenie personelu w zakresie standardów obsługi klienta

NISKIE KOSZTY LICENCYJNE

Jednorazowa opłata licencyjna w wysokości 5 tyś. zł netto

NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE

Franczyzobiorca powinien dysponować kwotą minimum 60 tyś. zł w gotówce

GOTOWY SPRAWDZONY BIZNESPLAN

1
2
3
4
5
6

© 2020 Gruby Benek SP z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Skontaktuj się
+48 509 000 056

ZAPRASZAMY CIĘ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
FRANCZYZA NA SZÓSTKĘ Z GRUBYM BENKIEM

NISKIE OPŁATY STAŁE
BRAK OPŁATY OD OBROTU, BRAK OPŁATY MARKETINGOWEJ
Opłata franczyzowa
1 400 zł netto miesięcznie

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE

DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA BIZNESU

Oferujemy doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu, szkolenie produktowe i szkolenie personelu w zakresie standardów obsługi klienta

NISKIE KOSZTY LICENCYJNE

Jednorazowa opłata licencyjna w wysokości 5 tyś. zł netto

NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE

Franczyzobiorca powinien dysponować kwotą minimum 60 tyś. zł w gotówce

GOTOWY SPRAWDZONY BIZNESPLAN

1
2
3
4
5
6

© 2020 Gruby Benek SP z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Skontaktuj się
+48 509 000 056

ZAPRASZAMY CIĘ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
FRANCZYZA NA SZÓSTKĘ Z GRUBYM BENKIEM

NISKIE OPŁATY STAŁE
BRAK OPŁATY OD OBROTU, BRAK OPŁATY MARKETINGOWEJ
Opłata franczyzowa
1 400 zł netto miesięcznie

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE

DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA BIZNESU

Oferujemy doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu, szkolenie produktowe i szkolenie personelu w zakresie standardów obsługi klienta

NISKIE KOSZTY LICENCYJNE

Jednorazowa opłata licencyjna w wysokości 5 tyś. zł netto

NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE

Franczyzobiorca powinien dysponować kwotą minimum 60 tyś. zł w gotówce

GOTOWY SPRAWDZONY BIZNESPLAN

1
2
3
4
5
6

© 2020 Gruby Benek SP z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Skontaktuj się
+48 509 000 056

ZAPRASZAMY CIĘ
DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
FRANCZYZA NA SZÓSTKĘ
Z GRUBYM BENKIEM

NISKIE KOSZTY LICENCYJNE

Jednorazowa opłata licencyjna
w wysokości
5 tyś. zł netto

NISKIE OPŁATY STAŁE
BRAK OPŁATY OD OBROTU, BRAK OPŁATY MARKETINGOWEJ
Opłata franczyzowa
1 400 zł netto miesięcznie

NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE

Franczyzobiorca powinien dysponować kwotą minimum
60 tyś. zł w gotówce

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE

GOTOWY SPRAWDZONY BIZNESPLAN

DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA BIZNESU

Oferujemy doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu, szkolenie produktowe i szkolenie personelu w zakresie standardów obsługi klienta

1
2
3
4
5
6

© 2020 Gruby Benek SP z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Skontaktuj się
+48 509 000 056

1
2
3
4
5
6

ZAPRASZAMY CIĘ
DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
FRANCZYZA NA SZÓSTKĘ
Z GRUBYM BENKIEM

NISKIE KOSZTY LICENCYJNE

Jednorazowa opłata licencyjna
w wysokości
5 tyś. zł netto

NISKIE OPŁATY STAŁE
BRAK OPŁATY OD OBROTU,
BRAK OPŁATY MARKETINGOWEJ

Opłata franczyzowa
1 400 zł netto miesięcznie

NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE

Franczyzobiorca powinien dysponować kwotą minimum
60 tyś. zł w gotówce

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE

GOTOWY SPRAWDZONY BIZNESPLAN

DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA BIZNESU

Oferujemy doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu, szkolenie produktowe i szkolenie personelu w zakresie standardów obsługi klienta

1
2
3
4
5
6